AAA
2220405
2203523
2220079
2221200
2220081
2220406
Nüüdiskeelte uurimises maailma 200 parima ülikooli hulgas
Koostöö välisriikide saatkondadega
Sõnaraamatust kogumikuni
Õppetöö peahoone vastas Paabelis
ja Lossi 3 õppehoones

Uudised

2015. aasta AABS Emerging Scholar Award anti TÜ skandinavistika teadurile Mart Kuldkepp'ile
27. mail 2015 peetakse ühine seminar skandinaavia filoloogia erinevatest distsipliinidest.