AAA

Inglise filoloogia osakond

Tänapäeval arvavad kõik ennast valdavat inglise keelt, globaalset lingua franca’t. Aga kas me saame seda ikka väita? On üsna selge, et inglise keele rääkimine pole sama, mis selle keele ja selle nüansside valdamine. Just viimast, inglise keele ja kultuuri süvendatud mõistmist, võimaldavad õpingud Tartu Ülikoolis inglise filoloogia erialal. Kuigi meie õppekavade keskmes on traditsioonilised humanitaarteadused, oleme samas avatud ka muutuvale maailmale.

Inglise filoloogia osakonnas on võimalik omandada bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad. Bakalaureuseõpe annab sissejuhatuse humanitaariasse, pakub süvendatud teadmisi inglise keele erinevatest aspektidest ning inglise ja ameerika kirjandusest. Me usume, et keeleõpe peab käima käsikäes kultuuri tundmisega ning seega pakume kursusi ameerika, briti, kanada ja iiri kultuuri erinevatest tahkudest. Kõiki erialakursusi õpetatakse inglise keeles. Pärast bakalaureuseõppe läbimist on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes (inglise keel ja kirjandus, inglise keele õpetaja, tõlkeõpetus). Võimekaimad saavad taotleda doktorikraadi. Kõik osakonna õppekavad on täisakrediteeringuga.

Osakonna õppejõud on oma eriala tippteadlased Eestis ning neil on välismaa ülikoolides õppimise ja/või töötamise kogemus. Lisaks kohalikele õppejõududele on õppetöösse kaasatud külalisõppejõude üle kogu maailma.

Inglise filoloogia osakond annab laialdased teadmised inglise keelt kõneleva maailma kohta. Lisaks teadmistele saavad üliõpilased haritud inglise keele oskuse kõnes ja kirjas, mitmekülgselt rakendatavad analüütilised ja kriitilised oskused ning kultuuridevahelise suhtluse pädevuse. Lõpetajad võivad asuda tööle traditsioonilistel filoloogilistel erialadel (tõlkimine, keeleõpe) või mis iganes valdkonnas, mis nõuab head inglise keele ja kultuuridevahelise suhtluse oskust. Meie osakonnas on oma karjääri alustanud paljud legendaarsed õpetajad, kuulsad tõlkijad ja kirjanikud, aga ka diplomaadid, äritegelased ja valitsusametnikud. Me loodame, et meie lõpetajatest saavad kulutuurivahendajad Eesti ja muu maailma vahel.